• 2023-02-02

“Nền tảng phòng thí nghiệm sản xuất nâng cao” Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Th9 30, 2022

.Trong khi đáp ứng R u0026 D và sản xuất công nghệ HUIYU và cung cấp các cơ sở giảng dạy và nghiên cứu cho Đại học Dầu khí Đông Bắc, nó cũng có thể được mở cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của các công viên chuyên nghiệp và các tổ chức ươm tạo ở các khu vực cao. Hãy chờ dịch vụ.